Nieuwbouw en renovatie

Een zwembad bouwen verenigt vele vakdisciplines, zoals bronbemaling, grondverzet, betonwerk, tegelwerk, elektrotechniek, installatietechniek, waterbehandeling, tuinaanleg, bestratingswerk en domotica of het lassen van een foliebad. Doorgaans zijn daarvoor verschillende partijen nodig, die qua planning en kwaliteit goed op elkaar aan moeten sluiten. Bij eenvoudige zwembaden is dan vaak alleen een goed advies met eventueel een schetsontwerp voldoende, maar voor de complexe en/of luxe projecten is een volledig bouwtraject vaak wenselijk. We onderscheiden daarbij de volgende fasen: