Juridische ondersteuning

In principe is een zwembad natuurlijk bedoeld voor ontspanning en plezier. Helaas is het niet uit te sluiten dat er  problemen met het zwembad ontstaan en er zich vragen voordoen.

Conflict met installateur of verzekering

In geval van een conflict tussen zwembad eigenaar en zwembadbouwer of met een verzekeringsmaatschappij kunnen wij een onafhankelijk en objectief onderzoek doen en hierover rapporteren aan de partijen. Pool Consult heeft kennis en ervaring op zowel het technische- als het juridische terrein.

Expertise / deskundigen onderzoek

Helaas komen er problemen voor in zwembaden. Te denken bijvoorbeeld verzakking, lekkage of grondwaterproblemen. Als de opdrachtgever en zwembadbouwer of installateur er voor een rechtbank niet uitkomen, zal de rechtbank bij technische vraagstukken vaak een deskundige aanstellen. In een dergelijk geval kunnen wij als onafhankelijke expert het onderzoek, de analyse en de rapportage uitvoeren. Het resultaat dient als ondersteuning voor het besluit van de rechtbank. Dit is vergelijkbaar met de bomendeskundige, de geluidexpert of de landmeter, zoals te zien is bij De Rijdende Rechter op tv.